Junad

Prima beef 12%

Potpuna smeša za tov junadi II, preko 350 kg

Ova smeša se koristi za ishranu junadi u tovu preko 350 kg. Smeša se daje po volji ili obročno (4-10 kg po grlu/dan), zavisno od telesne mase uz kabasti deo obroka. Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.