Upotreba silaže cele biljke kukuruza u ishrani životinja

28 septembar 2020
-
2 минута

Bavili smo se koracima koje je potrebno preduzeti u postupku spremanja silaže od cele biljke kukuruza, a u ovom članku će biti reči o pravilnoj upotrebi u ishrani životinja.

Kako je silaža cele biljke kukuruza dobrim delom nosilac energije i vlakana  u obroku, potrebno nam je da poznajemo koliko energije u obroku se iz nje može stavrno obezbediti. Nakon završene fermentacije, pristupa se uzorkovanju silaže. Uzorak uzima obučeno lice na posebno definisan način, adekvatno pakuje u vreću za uzorkovanje i odnosi u laboratoriju na hemijsko ispitivanje. Ispituje se hemijski sastav silaže i njena nutritivna vrednost. Na osnovu tih parametara, kalkuliše se udeo silaže u obroku za životinje. Nasumično davanje silaže bez ikakvih poznatih parametara, može uzrokovati veoma ozbiljne metaboličke poremećaje i bolesti kod životinja koje je konzumiraju.

Korisni saveti: kako se često ne iskalkuliše koliko nam je silaže potrebno po grlu u toku godine, dešava se da bez ove jeftine hrane ostanemo i pre proizvodnje nove silaže. Usled toga dolazi do velikih poremećaja u ishrani grla jer nedostaje ogroman nivo energije koji smo obezbeđivali upotrebom ove hrane, a vrlo često i do pogoršanja kvaliteta mleka te smo na direktnom udaru mlekare kada je destimulacija cene mleka u pitanju. Nadomeštanje energije u obroku je najskuplji tehnološki proces jer izvori energije mogu biti limitirane žitarice koje su veoma skupe, energetska koncentrovana hraniva, skupi hemijski preparati ili nusprodukti industrije šećera. Kako ne bi dolazili u ovu situaciju , potrebno je da znamo da se u kalkulaciji silaže, obavezno uzima količina od 10 tona po odrasloj kravi sa podmlatkom ili 8 tona bez podmaltka. Ako je poznat prosečni prinos zelene mase po hektaru koji može biti oko 45 tona to znači da sa jednog hektara u proseku možemo hraniti 4,5 grla sa podmlatkom ili 5,5 muznih grla bez podmlatka. U godinama kada kukuruz dobije dovoljno vode, zelene mase može biti i preko 65 tona po hektaru, međutim kvalitet ove silaže je dosta niži gledano po hranljivoj vrednosti.

U svakom slučaju, kao što je na početku rečeno, ne postoji adekvatnije i jeftinije kabasto hranivo od silaže vele biljke kukuruza. Upravo iz tog razloga, spremanju ove kabaste hrane mora se pristupiti jednom planskom kampanjom, jer ono što napravimo za naše životinje u toku nekoliko dana, pratiće nas u toku cele proizvodne godine. Hoćemo li to uraditi kvalitetno ili ne - izbor je uvek na nama!

Naši DeHeus specijalisti ishrane  su uvek tu da Vas posavetuju kada je spremanje kvalitetne silaže u pitanju.