Početna / Klauzula o odbijanju odgovornosti

Klauzula o odbijanju odgovornosti

Sa najvećom pažnjom smo pristupili dizajnu i izradi sadržaja na ovom sajtu. Uprkos tome, sadržaj vremenom može postati zastareo, netačan i / ili nevažeći. De Heus Animal Nutrition neće snositi nikakvu odgovornost za ovo i odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi mogućih posledica (kako direktnih tako i indirektnih). Zabranjena je reprodukcija i / ili izdavanje bilo kakvog sadržaja sa ovog sajta, bilo da se radi o štampanju, fotokopiranju, slanju faksom, transkripciji (prepisivanju), pohranjivanju unutar automatskih datoteka ili bilo kakvom drugom načinu, bez prethodne pismene saglasnosti od strane kompanije De Heus. Ukoliko navedena saglasnost nije data, to će se smatrati povredom autorskih prava kompanije De Heus, a što će za posledicu imati potraživanja za naknadu štete.

Linkovi ka sajtovima trećih strana su pruženi zarad pogodnosti korisnicima. Linkovi ne podrazumevaju da kompanija De Heus odobrava ili podržava sadržaj na tim sajtovima. Takođe, kompanija De Heus se ne može smatrati odgovornom za sadržaj na tim sajtovima, ili linkovima ka drugim sajtovima koji se na takvim sajtovima nalaze. Najnovija verzija Opštih uslova kompanije De Heus, kao što je registrovana pri sudu u Arnhemu, Holandija, važi za sve isporuke, navode, narudžbine itd., koje su kreirane koristeći ovaj sajt i aplikacije koje se na njemu nalaze.

De Heus DOO Šabac, Matični broj 07171382, sa registorvanim sedištem kompanije u gradu Šabac, Rebublika Srbija.

Sva prava zadržana. © Copyright 2016