Preživari

Podrška u sektoru preživara

za ostvarenje boljih rezultata

De Heus -ovi saveti i usluge nude rešenja u oblasti ishrane životinja - potpune smeše, koncentrate i premikse. Mi stvaramo koncepte ishrane koji osiguravaju maksimalnu produktivnost i zdrav razvoj životinja. Pomažemo farmerima da povećaju proizvodnju u optimalnim uslovima i da razviju svoje poslovanje.

Nudimo:

Pozovite naše specijaliste
  • Balansiranje obroka u programu FeedExpert
  • Analizu vaših kabastih hraniva
  • Analizu vaših žitarica
  • Stručne konsultacije u oblasti zdravlja životinja
  • Savete u vezi upravljanja farmom
  • Savete u vezi pripreme senaže i silaže
  • Preporuke za uspostavljanje optimalne mikroklime u objektima

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.