Junad

ProtiCon Beef ml

Dopunska smeša za tovnu junad

Ovaj proizvod karakteriše izuzetna svarljivost, visok sadržaj minerala, vitamina, proteina i energije.
Lako se meša sa žtaricama.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Jedinstvena visokoproteinska formula, izuzetna za TMR (potpuno umešane) i PMR (parcijalno umešane) obroke
  • Može se davati direktno preko kabaste hrane
  • Potpomaže razvoj buražnih bakterija kao i razgradnju skroba i vlakana

Predlozi receptura

De Heus dopunske smeše se mogu umešavati sa žitaricama ali i davati direktno životinjama, uz konsultaciju sa našim stručnjacima, kako bi se poboljšale proizvodne i reproduktivne performanse i obezbedili optimalni uslovi proizvodnje u što kraćem vremenskom roku.


Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.