Telad

Select Calf Starter gr

Potpuna smesa za telad ispod 100kg telesne mase

Ova potpuna smeša je namenjena za telad mlečnih rasa u odgoju, od 10. dana po rođenju
do 4 meseca. Fino usklađen odnos lako razgradive celuloze potrebne za razvoj buraga u prvim danima života. Odlikuje se veoma dobrim balansom hranljivih materija potrebnih za pravilan razvoj.
Preporučuje se u kombinaciji sa Kaliber Milkom za najbolje rezultate.

Pozovite svog prodajnog savetnika
  • Optimalan izvor proteina za stimaulaciju porasta
  • Sadrži visokosvarljivi skrob i celulozu koji stimulišu razvoj buraga
  • Odlična je priprema buražne mikroflore za varenje kabaste hrane

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.