Ovce

Select Sheep&Goat Gestation gr

Potpuna smeša za sjagnjene ovce i koze

Proizvod je namenjen za sjagnjene ovce i koze. Koristi se za ishranu ovaca/koza mesec dana pre parenja do mesec dana pred jagnjenje/jarenje. Smeša se takođe može koristiti za ishranu ovnova u pripremi za parenje.

  • Pravilan razvoj ploda

  • Priprema ovce za jagnjenje

  • Zadovoljava nutritivne potrebe ovaca pre i nakon parenja

Saznajte više o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu