Svinje

Podrška u sektoru svinjarstva

put do zdravog poslovanja

De Heus -ovi saveti i usluge nude rešenja u oblasti ishrane životinja - potpune smeše, koncentrate i premikse. Mi stvaramo koncepte ishrane koji osiguravaju maksimalnu produktivnost i zdrav razvoj životinja. Pomažemo farmerima da povećaju proizvodnju u optimalnim uslovima i da razviju svoje poslovanje.

Nudimo:

Pozovite naše specijaliste
  • Balansiranje obroka
  • Analizu hraniva u našoj laboratoriji
  • Stručne konsultacije u vezi zdravstvenog statusa životinja na farmi
  • Savete u vezi upravljanja farmom
  • Rešenja za ishranu na osnovu zatečenih hraniva na farmi
  • Preporuke za uspostavljanje optimalnih uslova na farmi

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.