Svinje

Podrška u sektoru svinjarstva

put do zdravog poslovanja

De Heus -ovi saveti i usluge nude rešenja u oblasti ishrane životinja - potpune smeše, koncentrate i premikse. Mi stvaramo koncepte ishrane koji osiguravaju maksimalnu produktivnost i zdrav razvoj životinja. Pomažemo farmerima da povećaju proizvodnju u optimalnim uslovima i da razviju svoje poslovanje.

Nudimo:

  • Balansiranje obroka

  • Analizu hraniva u našoj laboratoriji

  • Stručne konsultacije u vezi zdravstvenog statusa životinja na farmi

  • Savete u vezi upravljanja farmom

  • Rešenja za ishranu na osnovu zatečenih hraniva na farmi

  • Preporuke za uspostavljanje optimalnih uslova na farmi

Zainteresovani ste

za neku od usluga koje nudimo?

Pozovite naše specijaliste

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu