Koke nosilje

Select Layer ml

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum

Ova smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum u periodu nošenja. Smeša se daje po volji uz obezbeđenje dovoljno sveže i čiste vode za piće.

  • Omogućuje dobro zdravlje koka

  • Postizanje optimalne proizvodnje jaja

Za više informacija o proizvodu

Pozovite savetnika za prodaju

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.