Brojleri

TOP broiler A Finisher gr

TOP broiler A Finisher gr, Potpuna smeša za tov pilića - finišer

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova od 32. do 42. dana. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je 1,8 kg po piletu.

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

  • Pruža bolje zdravlje, kontrolisan porast i nizak utrošak hrane;

  • Strategija ishrane koja optimalno odgovara potrebama Vaših ptica.

Unapredite proizvodnju

fleksibilnom linijom hrane za brojlere

Kontaktirajte savetnika za ishranu brojlera Saznajte više o Top liniji hrane za brojlere