Početna / Baza znanja / Upravljanje kondicijom krmača

Upravljanje kondicijom krmača

- Dobra kondicija krmača pre osemenjavanja je važna zbog reprodukcije zdravih prasadi, ali takođe treba voditi računa o njihovoj težini i u fazi prašenja i na zalučenju, kako bi se osigurao lak oporavak za sledeći ciklus.