Kakav je kvalitet kolostruma kod vaših krmača?

04 jul 2021
-
5

Dobar unos kolostruma je neophodan za preživljavanje i performanse prasadi. Za postizanje zdravog i dobrog rasta prasadi u proseku je potrebno najmanje 250 grama kolostruma. To znači da krmača koja daje 16 prasadi treba da proizvede najmanje 4.000 grama kolostruma, a krmača koja daje 24 prasadi 6.000 grama. Krmača u proseku proizvede između 3.000 i 4.000 grama kolostruma. Dakle, ovo je premalo. Naročito ako se uzme u obzir da krmače daju sve više i više živorođenih prasadi. Stoga je dobro upravljanje kolostrumom veoma značajno.

Proverite distribuciju kolostruma

Ako je kvalitet kolostruma dobar, on se tada mora ravnomerno rasporediti među svim prasadima u leglu. To možete proveriti testovima krvi gde određujete količinu IgG. Tokom skeniranja kolostruma uzima se krv od svih prasadi u leglu. Obično se čini da većina prasadi u leglu ima dovoljno IgG, ali neki od njih nemaju. Ove prasad mogu brzo da se razbole i šire mikrobe. Dobro upravljanje kolostrumom je stoga uvek veoma značajno.

Objektivno odredite kvalitet kolostruma

De Heus je sproveo mnoga istraživanja kolostruma na farmama i u svom centru za praktična istraživanja. Stoga je veoma važno objektivno odrediti kvalitet. Međutim, čini se da to nije jednostavna stvar. Na primer, žuta boja ne znači uvek bolji kvalitet. Mnogo je bolje utvrditi kvalitet kolostruma pomoću briksovog refraktometra. Ovim uređajem možete meriti kvalitet kolostruma na osnovu prelamanja svetlosti koja sija kroz rastvor kolostruma. Dobijena brik vrednost je u korelaciji sa IgG, tako da što je veća brik vrednost kolostruma, kolostrum sadrži više antitela.

Uticaj na kvalitet i količinu kolostruma

Krmača ne daje samo kolostrum pre prašenja, već i tokom prašenja. Prosečan proces prašenja od 16 prasadi traje više od 5 sati, a kod vrlo visoko rodnih krmača sa 24 prasadi to može trajati i do 8 sati. Za nesmetan proces rađanja i dobru proizvodnju kolostruma, krmača mora imati dobru ravnotežu hormona i dovoljno energije. Ovde se krmača može podržati prilagođenim premium smešama namenjenim za krmače. Ovakve smeše imaju odgovarajuću količinu grubih vlakana, očišćenih zrna, energije i lako dostupnih mikroelemenata. To osigurava da krmače budu u formi, da imaju bolju ravnotežu hormona i da imaju dovoljno energije za proces rađanja i proizvodnju kolostruma. Pravi pritisak vimena pred prašenje takođe se može kontrolisati odgovarajućom hranom za krmače i rasporedom hranjenja. Ali za to su važne i porođajne težine prasadi, jer će teža prasad moći bolje masirati vime i postići veću proizvodnju kolostruma.