Prevencija šepavosti kod krmača

19 oktobar 2017
-
2 минута

Zbog obaveznog grupnog smeštaja u Holandiji, lezije papaka kod krmača su češće nego ranije, što predstavlja razlog da ovom problem posvetimo dodatnu pažnju.

Nedetektovane lezije papaka kod krmača imaju značajan ekonomski uticaj na farmera. Ovo ne samo da utiče na dodatno uklanjanje krmača zbog ozbiljnog hramanja, već dovodi i do smanjenog prinosa mleka u prasilištu kao i do smanjenja plodnosti. Mnogi problemi koji se često javljaju uključuju znatno prerasle pete, lezija bele linije i lezije na zidu papka. Poznati ozloglašeni defekt predstavljaju infekcije oko koronarnog ruba.

Bol i infekcija

Posledica mnogih od ovih defekata kod krmača je da uglavnom uzrokuju bol i infekciju. Primarni problem je generalno ekstremni pritisak koji papak trpi. Posledica tog pritiska je nastanak lezija na rožnatom delu na peti. Postoje razni uzroci ekstremnog pritiska.

Uzrokovanja ekstremnog pritiska na stopala

Snažan pritisak na papcima može biti uzrokovan raznim faktorima. Uzmite za primer prasad sa nepravilnim položajem nogu od rođenja. Još jedan ključni faktor predstavljaju krmače koje počnu da šepaju nakon klizanja i oštećenja nokta koji se nakon toga inficira i dolazi do ozbiljne ukočenosti. Aspekti koji su povezani sa ishranom takođe mogu imati uticaja.

Posledica prevelikog pritiska

Previše pritiska može dovesti do ozbiljnog prerastanja papaka. Ove lezije prate pukotine na peti i zidu papka. Kada životinja tako hoda u vlažnom okruženju sa đubrivom, dolazi do infekcije i bola u papku.


 Grafikon 1: Stanje papaka i gubitak težine u prasilištu (kg)

Posledice loših papaka su očigledne u prasilištu. Krmače u prasilištu u proseku ustaju 14 puta u roku od 24 sata radi jela i pića. U slučaju bolnih noktiju, krmača ređe ustaje, što dovodi do smanjenog unosa hrane i vode, što dalje vodi do veće stope gubitka prasadi a ponekad I do dovidno bolesne krmače.  

Faktori rizika

Ključni faktori rizika koji se povezuju sa lezijom papaka uključuju mokre rešetke, hladno okruženje, začepljene otvore na rešetkama i redovne pojave (virusnih) infekcija među krmačama. Genetski faktori takođe imaju potencijalnu ulogu.  Naposletku, moderna krmača se ne bira specifično po kvalitetu noktiju. U pogledu faktora koji su povezani sa ishranom, na pamet pada kvalitet đubriva. Rastresito đubrivo je bolje od lepljivog đubriva. Pored navedenog, postoji i referenca na minerale, kao što su cink, bakar i mangan. Povrh toga, hrana mora sadržati dovoljno biotina.

Analiza krvi na farmama sa visokim procentom lezija papaka
Tokom poslednjih godina, De Heus je vršio analize krvi holandskih krmača u raznim problematičnim situacijama. Koncentracije bakra i biotina u krvi su bile dovoljno visoke u ovim situacijama. Međutim, izuzetno niske koncentracije cinka koje su tada otkrivene, uprkos zakonskom maksimumu izvora cinka koji se lako apsorbuje, su bile zapanjujuće. Ovo se često odnosilo na farme svinja na kojima su među krmačama postojale virusne infekcije (kao grip ili PRRS). Poznato je da krmače koje pate od infekcija imaju niske koncentracije cinka u krvi (videti Grafikon 2). Kada koncentracija cinka u krvi postane premala, to ima negativan uticaj na stvaranje rožnatih tkiva.


Grafikon 2: Cink GD mikro mol/l

y = 1,3639x + 11,89 R2 = 0,3152
Akutno bolesne nazimice u odseku za priplod koje pokazuju znake sindroma gripa. Kada krmača pati od neke infekcije, haptoglobin infekcijski protein u krvi raste. Ovo je praćeno značajnim padom vrednosti cinka u krvi.

Provera papka

Kako bismo identifikovali sve faktore koji su povezani sa zdravljem, razvili smo takozvanu “Proveru papka” koja se koristi za procenu zdravlja stopala velikog broja vaših krmača. Pored toga, uzimaju se u obzir faktori koji su povezani sa smeštajem i životinjama. Po potrebi se vrši analiza krvi među krmačama, u konsultaciji sa vašim veterinarom. Lezije zida ka peti se najčešće otkrivaju tokom procene zdravlja stopala (videti grafikon 3).
Grafikon 3: Sažeti prikaz ocene papaka (L+D) za 248 krmača na problematičnoj farmi.

Ocena papaka na problematičnim farmama:
Većina krmača ima malo ili značajnaj broj lezija zida prema peti. Drugi nedostaci se ređe pojavljuju, ali mogu biti bolni i dovesti do infekcija.