Ukrućenost kod prasadi

09 decembar 2018
-
3 минута

Hrana koju dajete prasadima mora da sadrži balansiran odnos minerala kao što su kalcijum, fosfor i magnezijum, kao i vitamin D koji pomaže njihovoj apsorpciji, kako biste sprečili probleme koji kasnije utiču na dalji tov. Ne pravite kompromis sa kvalitetom hrane u korist niže cene smeše po kilogramu!

Ukrućenost kod prasadi