De Heus Srbija uspešno prošao proces sertifikacije HALAL standarda

18 april 2019
-
2 минута

De Heus Srbija posluje na način koji podrazumeva da se konkretna situacija svakog klijenta razlikuje i da svaki klijent ima svoje specifične potrebe, zahteve i ciljeve. U skladu sa tim, šireći svoje poslovanje na nova tržišta desilo se da je pred nas stavljen poseban i specifičan zahtev, a koji se odnosi na poslovanje u skladu sa Halal standardom.

Halal standard čini niz smernica i pravila koji se odnose na proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima. 
Najveći broj zahteva Halal standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što je našoj kompaniji koja ima uspostavljena oba ova sistema, znatno olakšalo pripremu za sertifikaciju.

Halal je primenljiv na različite vrste proizvoda i usluga, a zahtevi koje Halal stavlja pred proizvođače su najstriktniji kada je u pitanju mesna industrija. De Heus kao proizvođač hrane za životinje, direktan je učesnik u lancu proizvodnje mesa.

Da bi jedan proizvodni proces dobio Halal sertifikat potrebno je da se primeni niz kontrolisanih postupaka koji su u skladu sa islamskim propisima, kako bi proizvod ili usluga  bili prihvatljivi za komzumiranje ili korišćenje pripadnicima ove veroispovesti.

Za razliku od ostalih standarda i HACCP sistema, Halal sertifikacija nije u klasičnom sistemu sertifikacije i akreditacije. Sertifikate za ovaj sistem dodeljuju organizacije ovlašćene od strane islamske verske zajednice. U Srbiji postoji zvanična organizacija za dodelu Halal sertifikata, a to je Halal agencija Islamske zajednice Srbije.

Zahvaljujući udruženom angažovanju zaposlenih u De Heusu iz sektora kontrole kvaliteta, sektora nabavke i menadžera proizvoda, De Heus je uspešno prošao postupak sertifikacije. Sada smo u mogućnosti da na veliku grupu svojih proizvoda stavimo Halal znak, što doprinosi lakoj prepoznatljivosti Halal proizvoda koji će se naći na tržištima na kojima su prisutni pripadnici muslimanske veroispovesti.