Najnovija tehnološka dostignuća implementirana u novi proizvodni pogon Fabrike stočne hrane De Heus u Šapcu

29 maj 2019
-
2 минута

Ovog meseca je završena Faza II investicija, započetih pre dve godine na proizvodnoj lokaciji Fabrike stočne hrane De Heus Šabac. Iako je reč o primeni najnovijih tehnoloških dostignuća, test faza je uspešno završena i već od juna možemo računati na pun proizvodni kapacitet.

Mlevenje, kao operacija u procesu proizvodnje, važan je deo prerade i efikasan način za poboljšanje svarljivosti hrane za životinje. Svrha mlevenja je da se poboljša iskorišćenost hranljivih vrednosti sadržanih u sirovini a proces prerade podigne na kvalitetniji i racionalniji nivo.

Pre-grajnd i post-grajnd tehnologija

Proces proizvodnje hrane za životinje se menjao tokom vremena. Danas, u većini slučajeva, industrija stočne hrane u Evropi usvaja post grajnd tehnologiju, koja podrazumeva način proizvodnje hrane za životinje baziran na mlevenju celokupne smeše neposredno pre zamešavanja, za razliku od pre-grajnd tehnologije gde se svaka sirovina melje zasebno, pa tek onda dozira u smešu i zamešava.

Post-grajnd tehnologija značajno povećava kvalitet i fleksibilnost proizvodnje hrane za životinje jer omogućava korištenje mnogo većeg broja sirovina (žitarica, uljarica, sačmi, pogača, itd). Neke vrlo kvalitetne sirovine je zbog specifičnog sastava gotovo nemoguće mleti u čistoj supstanci ali je zato u smeši sa drugima to moguće bez ikakvih problema.

Način mlevenja

Ako se vratimo na sam proces mlevenja i unapređenja kvaliteta proizvoda koju može donositi optimizacija samlevenih čestica, u zavisnosti od različitih potreba u primeni (vrsta žitarice, hrane ili životinje kojoj je hrana namenjena), otvara se tema tipova mlinova koji se koriste u proizvodnji hrane za životinje, od kojih se izdvajaju tzv. Hamermill-ovi (čekićari) i rollermill-ovi. Važno je napomenuti da se kvalitet mlevenja meri na osnovu dva parametra: krupnoće čestica i njihove homogenosti tj. ujednačenosti po veličini. Krupnoća čestica je parametar koji je promenljiv i prilagođava se vrsti, uzrastu i eksploatacionom tipu životinja. Međutim, homogenost je imperativ kvaliteta i upravo na ovom polju je načinjen najveći tehnološki napredak. Ova karakteristika meljave omogućava i bolji kvalitet mešanja smeša za ishranu.

Konkretno, kada govorimo o hrani za koke nosilje, poboljšanja u proizvodnji tokom vremena prikazana su na sledećoj skici:

skica_pogona_za_strukturnu_hranu.jpg

Podizanje nivoa kvaliteta proizvoda uvođenjem nove tehnologije


De Heus, kao kompanija sa ambicijom da ostvaruje rast u industriji hrane za životinje, u skladu sa svojom vizijom, vrednostima i kulturom, a da pri tome podstiče poljoprivredni razvoj i napredak proizvođača mesa, mleka i jaja, kontinuirano je posvećena povećanju efikasnosti u proizvodnji i primeni najnovijih tehničkih dostignuća.

Potvrda toga je odnedavno pokrenuta nova proizvodan linija u fabrici u Šapcu koja ima mogućnost proizvodnje strukturne hrane.

Upravo je završena Faza II investicija, započetih pre dve godine. Iako je reč o primeni najnovijih tehnoloških dostignuća, test faza je uspešno završena i već od juna možemo računati na pun proizvodni kapacitet. Kako De Heus nikada ne stoji u mestu, projekat koji vodi u Fazu III, već je na stolu.