Sistem za mehaničko čišćenje linija za pojenje na farmama

04 jul 2018
-
2 минута

Uobičajeno je da se nakon završetka turnusa, a pre useljenja novih jednodnevnih pilića vrši dezinfekcija i deratizacija objekta, izđubravanje, mehaničko čišćenje i pranje objekta kao i okoline i pristupnih puteva. Da li je to dovoljno za uspešan tov?

Kao farmer koji se bavi tovom brojlera ili živinarstvom uopšte, znate da je svakodnevno osiguravanje izvora čiste vode važno za zdravlje a time i ekonomske odlike vašeg jata.
Uobičajeno je da se nakon završetka turnusa, a pre useljenja novih jednodnevnih pilića vrši dezinfekcija i deratizacija objekta, izđubravanje, mehaničko čišćenje i pranje objekta kao i okoline i pristupnih puteva. Međutim, za uspešan tov to nije dovoljno, i priprema za novi turnus time nije potpuna.
Sistem za pojenje nije proziran i nije moguće videti šta je u njemu. Bilo da voda za pojenje potiče iz gradskog vodovoda ili iz privatnog izvora, nakon nekog vremena u cevovodima se talože naslage, dolazi do stvaranja biofilma, punog plesni, bakterija i elemenata kao što su gvožđe i mangan. Kao posledica unosa ovakve vode može doći do lošeg učinka rasta, smanjenje efikasnosti vakcina ili formiranja rezidua.

Postoje razna sredstva za hemijsko čišćenje sistema i linija za pojenje. Neka od njih skidaju kamenac, neka sluz ili biofilm u sistemu. Mnoga od tih sredstava su opasna po zdravlje ljudi i životinja, a pri tome su veliki zagaživači životne sredine.

De Heus nastoji da i u ovom segmentu ide korak dalje! Obezbedili smo sistem za mehaničko čišćenje linija za pojenje i koristimo ga na farmama naših kooperanata i klijenata koje snabdevamo Vita programom za tov brojlera.
Kako izgleda čišćenje linije za pojenje pilića, možete videti na kratkom snimku sačinjenom na farmi našeg kupca koje smo objavili na Facebook stranici  ovde .

Za više informacija, kontaktirajte nekog od naših specijalista  .