Počeo otkup merkantilne pšenice roda 2021.

05 jul 2021
-
2

Obavestavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će preduzeće "DE HEUS" DOO Šabac (u daljem tekstu: Otkupljivač), ulica: Agroindustrijska bb, PIB: 100112392, MB: 07171382 vršiti otkup merkantilne pšenice roda 2021. na 2 otkupna mesta i to: Otkupno mesto br.1 u Šapcu, Agroindustrijska zona bb Otkupno mesto br. 2 u Ćupriji, Cara Lazara bb

Uslovi otkupa pšenice:

  • DE HEUS DOO vrši otkup merkantilne pšenice rod 2021. koja je zdrava, zrela, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez prisustva biljnih bolesti, naklijalih zrna i stranih mirisa. Merkantlna pšenica zarazena glavnicom se ne prima. Toksini, pesticidi I teški metali moraju biti u skladu sa pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.
  • Merkantilna pšenica je primljiva za otkup po sledećim uslovima:

           Vlaga max 14%

           Ukupne primese max 2%

           Hektolitar min 68kh/hl

           Lom  max 3%

           DON toksin max 2000ppb

        Svi ostali parametri kvaliteta  moraju biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.

  • Merkantilna pšenica sa preko 14% vlage, preko 2% organskih i neorganskih primesa, preko 3% lomljenih zrna kao i sa hektolitrom ispod 68kg/hl se neće primati
  • Merkantilna pšenica rod 2021. sa više od 0,3% plesnivih zrna  i više od 1% kvarenih zrna se neće primati
  • Neće se vršiti bonifikacija na osnovu hektolitarske mase, primesa i vlage.

 

Period otkupa pšenice

  • Prijem, skladištenje i otkup počinju od 06.07.2021.
  • Radno vreme otkupljivača je od 07.00-17.00h
  • Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu
  • Potpisivanje otkupnog lista od strane vlasnika merkantilne pšenice vrši se najkasnije
  • dva radna dana nakon predaje pšenice

Neophodna dokumentacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2021. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu!

De Heus doo zadržava pravo promene gore navedenih uslova u toku same žetve, što će biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Poljoprivredni proizvođjač potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa merkantilne pšenice roda 2021.  koje je otkupljivač objavio i iste neopozivo prihvata.

Za više informacija o otkupu