Prijem, otkup i skladištenje merkantilne pšenice roda 2020.

06 jul 2020
-
3 минута

Obavestavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će preduzeće  "DE HEUS" DOO Šabac (u daljem tekstu: Otkupljivač-Skladištar), ulica: Agroindustrijska bb, PIB: 100112392, MB: 07171382 vršiti prijem, skladištenje i otkup merkantilne pšenice roda 2020. na 2 otkupna mesta i to: Otkupno mesto br.1 u Šapcu , Agroindustrijska  zona bb Otkupno mesto br. 2 u Ćupriji, Cara Lazara bb

Uslovi otkupa, prijema i skladištenja:

 • DE HEUS DOO vrši prijem, skladištenje i otkup merkantilne pšenice rod 2020. koja je zdrava, zrela, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez prisustva biljnih bolesti, naklijalih zrna i stranih mirisa. Merkantlna pšenica zarazena glavnicom se ne prima. Toksini, pesticidi I teški metali moraju biti u skladu sa pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.
 • Merkantilna pšenica je primljiva za otkup i skladištenje po sledećim uslovima:

           Vlaga max 14%

           Ukupne primese max 2%

           Hektolitar min 68kh/hl

           Lom  max 3%

           DON toksin max 2000ppb

          Sve ostalo mora biti u skladu sa pravilnikom o bezbednosti hrane za zivotinje.

 • Merkantilna pšenica sa preko 14% vlage, preko 2% organskih i neorganskih primesa, preko 3% lomljenih zrna kao i sa hektolitrom ispod 68kg/hl se neće primati
 • Merkantilna pšenica rod 2020 sa više od 0,3% plesnivih zrna  i više od 1% kvarenih zrna se neće primati
 • Neće se vršiti bonifikacija na osnovu hektolitarske mase, primesa i vlage.

Proizvođači su dužni da merkantilnu pšenicu prodaju otkupljivaču-skladištaru najkasnije do 20.07.2020.godine.

Uslovi skladištenja:

 • Lager za pšenicu predatu na skladistenje se ne naplacuje.
 • Rok skladistenja je do 20.07.2020.
 • Ukoliko vlasnik pšenice koja je uskladistena u nasim silosima do navedenog roka proda pšenicu trećem licu ili je iskladišti, naplaćivaće se naturalno  sledeći troškovi:

- Troškovi prijema robe u silos ………………………………….… 1%
- Troškovi kala i rastura prilikom izlaza……………………….. 0.5% 
- Troškovi isporuke robe iz silosa……………………………….... 1.5%

Na gore iskazane troškove obračunavaće se PDV od 20%.                                  

Period otkupa i otkupna cena

 • Prijem, skladištenje i otkup počinju od 01.07.2020.
 • Radno vreme otkupljivača-skladištara je od 07.00-18.00h
 • Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu
 • Potpisivanje otkupnog lista od strane vlasnika merkantilne pšenice vrši se najkasnije do 20.07.2020.godine

Neophodna dokumentacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2020. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

De Heus doo zadržava pravo promene gore navedenih uslova u toku same žetve, što će biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Poljoprivredni proizvođjač potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima prijema, otkupa i skladištenja merkantilne pšenice roda 2020.  koje je otkupljivač-skladištar objavio i iste neopozivo prihvata.

Za bliže informacije možete kontaktirati Sektor nabavke .