Ptičji grip: preduzmite sve potrebne preventivne mere!

28 mart 2021
-
3 минута

Kako je nedavno u opštini Kula, kod dva uginula labuda utvrđen ptičji grip, molimo naše farmere, a posebno one čije farme se nalaze u Zapadnobačkom okrugu da preduzmu sve potrebne mere, kako bi zaštitili svoju živinu! De Heus savetnici u sektoru živine, govore o ovoj bolesti, ali i preporukama za preventivu.

Nedavno je potvrđena informacija da se na teritoriji Vojvodine, u okolini Kule, pojavio ptičji grip kod labudova, pa Vas želimo uputiti u neka saznanja o toj bolesti i koje bi mere trebalo preduzeti kako bi zaštitili svoju živinu.

Ptičji grip je zarazna bolest ptica koju uzrokuje virus influence, tačnije influenzavirus A, dok neki od sojeva tog istog virusa izazivaju grip kod ljudi. Problem je to što je ptičji grip veoma eksplozivna bolest sa mortalitetom 30 do 70%, pa je to razlog više da se iskaže velika opreznost kako bi sačuvali svoju živinu. Uzročnik ima oznaku H5N1 i veoma je sklon čestim mutacijama (izmenama strukture virusa) zbog čega je veoma teško, boriti se protiv virusa standardnim metodama, što znači da nema vakcinacije. U Evropi se pojavljivao još i tip H7N7 i izazvao je velike gubitke u živinarstvu. Virus se UGLAVNOM ne prenosi na čoveka, odnosno nije kompatibilan sa ljudima, ali u slučajevima kohabitacije (život sa pticama u istoj prostoriji) ili velike količine virusa na nekom ulaznom mestu, može i kod čoveka izazvati bolest i u tom slučaju smrtnost kod ljudi oko 50%. To izaziva strah kod naučnika da bi se mogla pojaviti mutacija virusa na koju je čovek prijemčiv, što bi imalo katastrofalne posledice.

"Virus se UGLAVNOM ne prenosi na čoveka, odnosno nije kompatibilan sa ljudima, ali u slučajevima kohabitacije ili velike količine virusa na nekom ulaznom mestu, može i kod čoveka izazvati bolest."

Da bi se stvari držale pod kontrolom, bitno je znati koji su putevi širenja virusa. Inače, virus je veoma otporan, pa na primer, u izmetu ptica može preživeti i do 3 meseca, u vodi do 20°C 4 dana, a na 0°C preko 30 dana, dok je  na visoke temperature (preko 60°C) osetljiv.

Ono što je najvažnije u zaštiti živine je prevencija. Prvo i najvažnije je sprečavanje kontakta sa divljim pticama, s obzirom da se bolest vrlo lako širi. To podrazumeva i vođenje računa o rasutoj hrani na farmi koja ih može privući. Odmah postaviti žice na sve otvore na farmi; po mogućstvu izbeći držanje domaće živine u dvorištu; na ulazu u farme postaviti dezo barijere i obavezno menjati obuću i odeću pri ulasku u farmu. Dezo barijere treba redovno obnavljati i u njih stavljati virucidna sredstva širokog spektra. 

Naravno, veoma je važna prethodna dezinfekcija farme, zatim dezinfekcija prostirke obzirom na mogućnost njenog zagađenja izmetom ili sekretima divljih ptica, kao i deratizacija i dezinsekcija koje su takođe veoma bitne.

U slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije (infekcije disajnih puteva) sa velikom smrtnošću živine, potrebno je hitno kontaktirati stručnu službu DeHeus-a radi dijagnostikovanja bolesti i preduzimanja neophodnih mera.

Molimo vas da ove mere prevencije shvatite ozbiljno i da ih se veoma strogo pridržavate, a mi vam, kao i uvek, stojimo na raspolaganju za sve savete oko izbora vrste dezinfekcionih sredstava, načina upotrebe i pravilnog sprovođenja svih ostalih mera prevencije.