SFOS

Napredni sistem ishrane krava

SFOS napredni sistem ishrane krava

Stupite u kontakt sa našim specijalistom

Napredni sistem ishrane krava

Optimizacija kompleksne funkcije rumena kod krava za cilj ima bolje rezultate i veću
zaradu. Saznajte više o dodatnoj vrednosti koju vam može doneti De Heus-ov jedinstveni
SFOS sistem, odnosno sinhronizacija fermentacije organskih supstanci.


Koristite moć buraga

Gotovo 75% varenja u buragu mogu obaviti mikrobi buraga krave. Samo ako se mikrobi pravilno hrane, možemo u potpunosti iskoristiti moć buraga. Osim toga, do 2/3 potrebne količine svarljivog proteina u crevima, zvanog SDVE, mogu dolaziti iz buraga. Zaključak: optimizacija funkcije buraga je od velikog značaja. Da bi što bolje obavljali varenje (fermentaciju), mikrobima buraga je potrebna i lako dostupna energija (FCH) i protein (FCP), a da bi to činili najefikasnije moguće, potrebni su im energija i proteini u pravo vreme, u pravoj količini i odgovarajućeg kvaliteta.

Rad sa SFOS sistemom u kombinaciji sa specijalno razvijenim formulama za hranu, režultiraće:

  • Više mleka iz kabaste hrane
  • Bolji kvalitet mleka (i masti i proteini)
  • Dugotrajnije krave
  • Manje acidoze
  • Zdravije krave
  • Bolja zarada za farmera

Efikasnija proizvodnja

Biće lakše objasniti ovaj složeni proces, ako uporedite mikrobe buraga sa radnikom koji želi da sazida zid. Radniku je potrebna izračunata količina cementa (energije) i cigli (proteina) za izgradnju ovog specifičnog zida (SDVE). Izračunavanje potreba je relativno jednostavno. Ali ako radniku isporučujete cement ujutro, a ciglu popodne, sigurno neće raditi efikasno i treba mu više cementa od izračunatog. Ako dobije optimalnu količinu cigala i cementa u pravo vreme, radiće veoma efikasno, bez prekida. U buragu je proces veoma sličan. Što se energija (FCH) i protein (FCP) bolje sinhronizuju, efikasnija će biti fermentacija (varenje hrane).

SFOS tehnologija generiše više mleka iz vaše kabaste hrane

Kada krave imaju efikasniju fermentaciju, farmer će zaraditi više novca. Da bi pomogao farmerima da optimizuju ovaj složeni proces u buragu, De Heus je razvio jedinstveni sistem optimizacije obroka pod nazivom SFOS sistem. SFOS je skraćenica za sinhronizaciju fermentacije organskih supstanci ili jednostavnijim rečima: balansiranje potreba buraga. SFOS je razvijen nakon mnogo godina praktičnog i naučnog iskustva. Ovaj SFOS sistem je dokazao svoju efikasnost u mnogim zemljama širom sveta, a sada i na farmama u Srbiji i zemljama u okruženju.


TOP SynchroMilk

Kombinujući globalno znanje De Heusa sa kvalitetom lokalne kabaste hrane koja se koristi, naši međunarodni nutricionisti razvili su novu i jedinstvenu liniju hrane za balkansko tržište. Top SynchroMilk proizvodi su u stanju da poboljšaju funkciju buraga na osnovu SFOS sistema. U zavisnosti od kvaliteta i količine kabaste hrane potrebno je dati jedan od ovih proizvoda. Kalkulacija pomoću našeg FeedSelector-a će vam pomoći da kreirate najbolju ishranu za Vaša grla.