Mlečne krave

TOP SynchroMilk A gr

Potpuna smeša za muzne krave sa 22% proteina

Specijalni, novorazvijeni proizvod za mlečna grla za proizvodnju više mleka od kabastih hraniva sinhronizovanjem funkcije buraga.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Veća mlečnost
  • Bolji kvalitet mleka
  • Dugovečne i zdrave krave
  • Manje acidoze
  • Bolja plodnost
  • Veća zarada za farmera

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.