Mlečne krave

TOP SynchrpMilk C gr

Potpuna smeša za muzne krave sa 18% proteina

Specijalni, novorazvijeni proizvod za mlečna grla za proizvodnju više mleka od kabastih hraniva sinhronizovanjem funkcije buraga.

  • Veća mlečnost

  • Bolji kvalitet mleka

  • Dugovečne i zdrave krave

  • Manje acidoze

  • Bolja plodnost

  • Bolja zarada za farmera

Formula koja odgovara različitim kombinacijama kabaste hrane

za visoku isplativost!

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Dejan Reljić

Menadžer proizvoda