Inovacije orjentisane na ciljeve

30 septembar 2020
-
3 minutes

Svakog dana posećujemo hiljade farmera širom sveta. Koristeći ovako stečene uvide, naš Međunarodni centar za istraživanje i razvoj je u mogućnosti da kontinuirano razvija nove ideje i unapređuje proizvode

Poboljšanja proizvoda su usmerena na smanjenje upotrebe lekova ili postizanje efikasnije konverzije sirovina u životinjske proteine. Uzmimo za primer našu visokokvalitetnu liniju proizvoda u okviru ishrane prasadi. Prvo smo ih opsežno testirali u našim istraživačkim stajama. Nakon što smo uočili pozitivne rezultate, počeli smo da ih potvrđujemo u praksi. Proces proizvodnje je proširen, a stručnost naših stručnjaka je dodatno poboljšana. Zatim je linija proizvoda za ishranu prasadi predstavljena u Holandiji. Od tada smo znatno investirali u nove proizvodne procese širom sveta, na primer u Poljskoj, Brazilu i Vijetnamu, kako bismo u velikoj meri mogli da isporučujemo ovu hranu za prasad vrhunskog kvaliteta na sve lokacije na kojima poslujemo. Naravno, nastavljamo da neprestano razmenjujemo sva dostupna znanja i iskustva na međunarodnom nivou.