Međunarodna profesionalizacija lokalnih farmi

01 oktobar 2020
-
3 minutes

Kao međunarodno orijentisani proizvođač stočne hrane, smatramo svojom dužnošću da promovišemo profesionalizaciju lokalne stočarske proizvodnje. I ne ograničavamo se na optimizaciju efikasne konverzije sirovina u životinjske proteine, već koristimo i lokalne sirovine i pomažemo u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti hrane proizvedenih proizvoda za ishranu.

Pored toga, aktivno smo uključeni u jačanje nezavisnog preduzetništva u stočarskoj industriji. Posvećeni smo aktivnom doprinosu boljem socijalnom položaju lokalnih farmera.