Istraživanje na lokalnim istraživačkim farmama širom sveta

18 oktobar 2020
-
7 minutes

U skoro svim zemljama u kojima se nalazimo imamo lokalne farme za istraživanje. Na njima izvodimo bezbroj testova hrane koristeći širok spektar promenljivih. Na ovaj način smo u mogućnosti da precizno odredimo tačnu vrstu hrane i tačne okolnosti koje će dovesti do jakih, zdravih životinja i efikasne konverzije hrane. Znanje koje steknemo zahvaljujući ovim istraživačkim farmama koristimo za unapređenje i inoviranje naših proizvoda.