Iznenađujući izvor održivih sastojaka

24 oktobar 2021
-
2

Trećina ukupne hrane za ishranu ljudi u Južnoj Africi se nikada ne konzumira. Ova hrana obično završava bačena na deponijama. Po zakonu, hrana koja nije prodata pre isteka roka trajanja više nije pogodna za ljudsku ishranu. Ovo primorava pekare u Južnoj Africi da uzmu nazad svaki hleb kome je istekao rok trajanja u supermarketu. De Heus je video jedinstvenu priliku da iskoristi dragocene hranljive materije ovog hleba i spreči njihovo propadanje.

Nekada su pekare davale stari hleb kao otpadni proizvod. Na primer, banke hrane bi sakupljale hleb kako bi pomogle ljudima koji se bore sa nedostatkom hrane, ili bi ga farmeri koristili da hrane svoje svinje. „Problem sa hlebom je to što počinje da se stvara buđ prilično brzo kada je u plastici“, objašnjava Koos Kooy, generalni direktor u Južnoj Africi. Velika zabrinutost za pekare bila je da bi hleb koji se poklanja mogao da predstavlja zdravstveni rizik za ljude i životinje.

Novi koncept cirkularne ishrane

U Južnoj Africi se interesantna prilika ukazala pre 8 godina, kada je Kooy-u i njegovom timu prišao proizvođač kvasca, nudeći im zalihe prerađenog hleba sa isteklim rokom trajanja. Kooy i njegov tim su na kraju preuzeli postrojenje za preradu hleba, kako bi koristili ostatke hleba u svojoj hrani i dali dragocenim hranljivim materijama drugu šansu. Kooy: „Za nas je to u velikoj meri zamena za kukuruz jedan na jedan. Što se tiče želatinizacije u procesu proizvodnje, hleb čak pomaže da hrana dobije bolju strukturu."

Da bi se proces profesionalizovao, trebalo ga je automatizovati. „U postrojenju se ručno otpakivao hleb. Obezbedili smo tehnologiju za automatsko otpakivanje, sušenje i mlevenje hleba“, kaže Kooy. Bio je pravi izazov odvojiti plastiku od hleba i pronaći efikasan proces sušenja. Ali tim je uspeo da to izvede! Hlebne mrvice koje se sada proizvode mogu se koristiti u hrani za životinje kao zamena za žitarice.

Preuzimanje pogona za preradu bila je polazna tačka za mnogo veću operaciju. Danas De Heus ima ugovore o snabdevanju sa 3 glavne pekarske grupacije u zemlji, obezbeđujući hleb iz 16 pojedinačnih pekara u regionima Gauteng, Durban i Kejptaun.

"Da biste otkrili vrednost otpada od hrane, morate razmisliti o njegovoj preradi i pretvaranju u format koji druge industrije mogu lako da koriste."

Koos Kooy

Generalni direktor, Južna Afrika

„De Heus pretvara hleb koji za nas nije upotrebljiv u proizvod sa dodatnom vrednošću u drugom lancu vrednosti, lancu hrane za životinje. Velika prednost za nas je pogodnost da ga jedna strana na odgovoran i bezbedan način prerađuje od otpada do proizvoda“, kaže Dickey Wheeler iz Premier Foods-a, jedne od pekara od koje De Heus kupuje hleb.

Osim što starom hlebu daje novi život, De Heus obezbeđuje da se plastična ambalaža hleba odvoji i proda fabrici za reciklažu. Partnerstvo između pekara i De Heusa iznosi zapanjujućih 1.600 tona hleba mesečno ušteđenih sa deponije, što pomaže u smanjenju uticaja otpada hrane na životnu sredinu.

Traganje za drugim tokovima nusproizvoda

Pekare sada zarađuju od otpada od hleba, što im omogućava da smanje troškove proizvodnje. Kooy-u je drago što vidi sve više industrija koje shvataju da nusproizvodi nisu samo otpad, već zapravo predstavljaju vrednost. „Da biste otkrili vrednost ostataka od hrane, morate razmisliti o njegovoj preradi i pretvaranju u format koji druge industrije mogu lako da koriste. Pomaganje drugim industrijama da svoj otpad pretvore u vrednost je definitivno fokus za nas.”

Uspešno iskustvo sa otpadom od hleba inspirisalo je tim u Južnoj Africi da istraži druge nusproizvode i tokove otpada. Na primer, oni analiziraju ostatke industrije prerade citrusa. Južna Afrika je drugi najveći izvoznik citrusa u svetu, a fabrike sokova proizvode tone nusproizvoda. Ovi ostaci, poput pulpe i kore citrusa, nude veliki potencijal kao sastojak hrane. De Heus trenutno istražuje mogućnosti da iskoristi ove nusproizvode i pretvori ih u odgovarajući sastojak za hranu za životinje.