Stojeći na ramenima divova, ili što bi mi rekli "Ko na brdu stoji..."

20 oktobar 2021
-
4

U selu u okolini Beuningena, holandskog grada u provinciji Gelderland, nalazi se De Heus -ov Centar za ishranu svinja „De Elsenpas“. Naizgled obična savremena farma svinja, jedna od oko 3.600 u Holandiji. Ali ako pogledate pažljivije, primetićete preko 30 silosa za hranu zbijenih levo od glavne zgrade. To već nagoveštava da se unutra dešava nešto neobično.

Više od 4 generacije, De Heus je radio zajedno sa poljoprivrednicima, pretvarajući izazove svog vremena u gorivo za inovativna rešenja koja doprinose napretku. Koreni porodičnog biznisa mogu se pratiti unazad do pre više od jednog veka u Holandiji - trenutnom drugom najvećem svetskom izvozniku poljoprivrednih proizvoda.

Kada odvojite trenutak da shvatite da se kopnena masa Holandije može smestiti čak blizu 250 puta u površinu poljoprivrednog giganta SAD -a, mogli biste pomisliti da je u holandskoj vodi bilo nešto što je dovelo do postizanja tog nivoa efikasnosti. U stvari, sve je to rrezultat napornog rada, preduzetništva, znanja koje se prenosi sa generacije na generaciju i stalne saradnje između poljoprivrednika, poljoprivrednih preduzeća i akademske zajednice u pronalaženju rešenja.

Poslednjih godina, došlo je do porasta društvene svesti o pitanjima životne sredine u vezi sa proizvodima i metodama proizvodnje stočarskog sektora u Holandiji. „Njihova dozvola za proizvodnju u Holandiji nije toliko očigledna kao što je nekad bila“, priznaje Johan Zonderland iz De Heus Animal Nutrition. „Povećavanje svesti među nevladinim organizacijama i potrošačima o pitanjima kao što su klimatske promene, emisije gasova sa efektom staklene bašte i dobrobit životinja tera nas da pronađemo rešenja po meri farmera i društva.

Istraživanje i razvoj u očima društvene debate

Da bi doprineo u pronalaženju rešenja za izazove današnjih uzgajivača svinja, De Heus je otvorio svoj novi centar za ishranu svinja De Elsenpas 2019. godine. „Naš primarni fokus je sprovođenje istraživanja o ishrani u vezi sa praktičnim pitanjima sa kojima se naši klijenti svakodnevno suočavaju“, kaže Zonderland. Kao vođa Tima za Istraživanje i razvoj u sektoru svinja, on je bio uključen u istraživački centar od njegovog nastanka.

De Elsenpas

De Elsenpas funkcioniše kao konvencionalna, moderna farma i istovremeno čini osnovu za sve De Heusove međunarodne istraživačke aktivnosti za hranu za svinje. Farma je dizajnirana da zadovolji najviše standarde po pitanju dobrobiti životinja i biosigurnosti i opremljena je tehnološkim inovacijama kao što su solarni paneli, prečistači vazduha za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i sistemom cirkulacije toplote iz izlaznog vazduha za zagrevanje različitih delova farme, kao što su uzgajališta i jedinice za prašenje. Zahvaljujući ovim tehnologijama, De Elsenpas proizvodi 4 puta više energije od sopstvene potrošnje.

Idealno bi bilo da dođemo do inovacija koje se mogu uvesti u što je moguće više zemalja.

Johan Zonderland

Vođa tima Istraživanje i razvoj sektor svinja, Holandija

„Među farmerima širom sveta, neki problemi se češće javljaju od drugih i zahtevaju rešenja za ishranu i upravljanje koja se mogu primeniti u većini zemalja“, kaže Zonderland. Pitanja kao što su šeme ishrane za krmače ili aditivi za poboljšanje zdravlja prasadi, na primer. „Druga pitanja su složenija i zahtijevaju specifična rešenja koja odgovaraju situaciji pojedinačnog farmera. Potrebe u ishrani svinja zavise od specifičnih okolnosti na farmi."

Istraživački tim ima za cilj da pronađe integralna rešenja koja se bave sa više izazova u isto vreme. „U slučaju Holandije, na primer, takođe istražujemo rešenja za ishranu za životinje koja prevazilaze nutritivne aspekte i efikasnost konverzije hrane. To podrazumeva koncepte ishrane za životinje koji obećavaju bolju konverziju hrane i manje emisije CO2. Što se tiče resursa, to znači uključivanje održivih sirovina – ili još bolje, korišćenje preostalih tokova iz prehrambene industrije.”

De Elsenpas

Istraživanje na spoju nauke i prakse

„Ranije smo radili istraživanje na komercijalnim farmama svinja, koje su imale svoja ograničenja“, objašnjava Zonderland. Glavni problem je bio u tome što istraživači nisu mogli da prate rezultate proizvodnje krmača prema zalučenim i odgajenim prasadima. De Elsenpas može da primi 250 krmača sa svojim prasadima, 72 nazimice i 900 tovljenika. "Ovo nam omogućava da vidimo i pratimo efekte ishrane krmača na performanse njihovog potomstva sve do rezultata klanja utovljenih svinja."

Za dnevne operacije u De Elsenpasu zadužen je Zias Lukasse, koji je posao upravnika dobio pre nego što je farma i osnvana. „Prijavio sam se za posao u De Heusu 2018. U to vreme već je bilo govora o istraživačkom centru i bilo je jasno da će osoba koja bi dobila posao biti uključena od samog početka.“

Dok je Lukasse imao prethodno iskustvo u radu na farmama svinja i razumeo se u životinje, njihov smeštaj je bila druga stvar. "Bio sam na slatkim mukama", cereka se. „Toliko sam naučio. Ne samo o sektoru svinja, već i o izgradnji i infrastrukturi objekata. Sada znam sve sadržaje kao svoj džep. " To uključuje sisteme za kontrolu klime i mašine za hranjenje, koji su ključni za obavljanje drugog dela posla na kojem je bio angažovan - podrška istraživanju De Heusovog odeljenja za Globalno istraživanje i razvoj u sektoru  svinja.

Gde se magija dešava

U srcu objekata nalazi se takozvani "voerkeuken" (kuhinja za spremanje hrane, na holandskom), usredsređena oko kompjuterski kontrolisanog sistema za ishranu koji je povezan sa 32 silosa za hranu spolja. „Ovaj sistem meri i meša sve kompletne namirnice koje odaberemo“, objašnjava Lukasse. "Imamo individualno kontrolisane stanice za napajanje, što omogućava istraživačkom timu da izvrši više studija o preciznosti hrane istovremeno."

Svaka pojedinačna životinja se može identifikovati preko RFID-čipa, koji omogućava prikupljanje i analizu podataka na nivou pojedinačne životinje od svakog koraka u životnom ciklusu svinje – od genetskog porekla do progresije težine i rezultata rasta. "Ova postavka nam omogućava da odredimo dugoročne efekte i otkrijemo nove veze i uvide, ubrzavajući rast saznanja bez potrebe za posebnim istraživanjima."

Gledajući globalno, samo je pitanje vremena

Zonderland očekuje da je razvoj u sektoru stočarstva u severnoj Evropi prethodnica smera u kom će se kretati  sektor svinja u drugim delovima sveta. „Na primer, pre petnaest godina, uzgajivači svinja u Holandiji morali su da smanje upotrebu antibiotika, počevši od zabrane antibiotika u hrani za životinje. Neke zemlje su sada na tom nivou. Imamo rešenja za hranu i tehničku podršku koja je dostupna za uzgoj zdravih svinja bez upotrebe antibiotika i možemo ih isporučiti preko noći. "

Iako je mnogo istraživanja u De Elsenpasu blisko povezano sa izazovima lokalnih kupaca, Zonderland čvrsto veruje da će njegove inovacije u dogledno vreme pomoći farmerima širom sveta. Zbog toga, pre nego što započne svaki istraživački projekat, njegov tim utvrđuje izvodljivost mogućeg ishoda za sve De Heusove poslovne jedinice. „Naše istraživanje se fokusira na to kako nešto funkcioniše, bez obzira na klimatske okolnosti. Na svakoj pojedinačnoj poslovnoj jedinici je da primeni novi koncept, hranu za životinje ili dodatak u ishrani, uz podršku našeg globalnog tima menadžera i stručnjaka za proizvode za svinje. "

Istraživanjem u De Elsenpas -u, De Heus želi da doprinese rešavanju izazova sa kojima se suočavaju uzgajivači svinja širom sveta: još bolja upotreba deficitarnih sirovina, lanac proizvodnje svinja sa niskim učešćem lekova i bolje ispunjenje očekivanja društva i očuvanje prirodnig okruženja. „Idealno bi bilo da dođemo do inovacija koje se mogu uvesti u što je moguće više zemalja. Možemo biti ponosni na doprinos našeg istraživanja poboljšanju efikasnosti hrane. ”