Bezbednost i doslednost u svemu što radimo

20 april 2022
-
6 minutes

De Heus širom sveta farmerima pruža rešenja za ishranu životinja i tehničku podršku koja im je potrebna za postizanje konkretnih ciljeva na farmi. Da bi se ispunile potrebe za ishranom životinja i akvakulture, kao i da bi se postigli planirani rezultati, kompanija De Heus je primenila dosledan pristup kvalitetu hrane u svim svojim poslovnim jedinicama. Stoga, bilo da se nalazite u Poljskoj, Holandiji ili Gani – svaka vrećica hrane koju fabrika De Heus proizvede sutra ima isti kvalitet kao i hrana koja se proizvede danas.

Rešenja za ishranu i tehnička podrška koju De Heus nudi farmerima moraju da budu bezbedni i doslednog kvaliteta. U svakom trenutku. Niz savesnih koraka, počevši od kupovine sirovina pa sve do podrške na farmi, pod nadzorom Timova za Obezbeđenje i Kontrolu kvaliteta(QA&QC). „Kvalitet je ključni segment našeg brenda. U sklopu garancije kvaliteta, obezbeđujemo da naše kolege mogu da komuniciraju o doslednom premijum kvalitetu naše hrane”, tvrdi Karl Ijzerman, rukovodilac grupe odeljenja za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta u De Heus global u Edeu. „Od naših sirovina do formulacije hrane, kao i od odeljenja za ljudske resurse do proizvodnje – svako odeljenje prati određene procedure koje obezbeđuju ispunjavanje nivoa kvaliteta kompanije De Heus”, dodaje Aiša Senia, rukovodilac odeljenja za obezbeđenje kvaliteta kompanije De Heus u Gani. „Mi vodimo računa o datim procedurama.”  

Ijzerman i Senia dele svoja iskustva o obezbeđenju kvaliteta u kompaniji De Heus i prisećaju se uspostavljanja odeljenja za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta u Gani, osvrću se na vrednost razmene perspektiva širom sveta i predstojeće izazove. Odeljenja za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta i odeljenja formulacije hrane kompanije De Heus ključni su faktori za obezbeđivanje farmerima bezbednih i doslednih rešenja za ishranu. 

Kako to funkcioniše?

IJzerman: „Kada je reč o doslednosti, odeljenje za obezbeđenje kvaliteta obezbeđuje definisanje parametara koji određuju kvalitet rešenja za ishranu. U zavisnosti od vrste životinja, nivoi kvaliteta se određuju na osnovu fizičkih aspekata, kao što su tvrdoća i dimenzija, kao i na osnovu hranljivih sastojaka kao što su proteini, masti, vitamini, minerali i aminokiseline. 

Školjke ostriga

Naša hrana za koke nosilje obogaćena je školjkom ostrige, izvorom kalcijuma koji doprinosi kvalitetu ljuske jajeta. Naš nutricionista smatra da školjke ostriga treba da budu blago hrapave jer to pozitivno utiče na varenje i unos kalcijuma kod koka. Nekada naša fabrika dobije veoma fine školjke ostriga. Njih ne možemo da koristimo za hranu za koke nosilje jer to utiče na kvalitet ljuske jaja. Pošto proizvodimo hranu za različite vrste životinja, ponekad možemo da promenimo namenu školjki ostriga koje nisu ispunile zahteve za koke nosilje i da ih upotrebimo za hranu za prasad i svinje. To zavisi od toga koju prednost treba da dodamo hrani.”  – Aiša, rukovodilac odeljenja za Osiguranje kvaliteta kompanije De Heus Ghana.

Odluke na ovom nivou donose se od strane odeljenja za formulacije. Kao odeljenje Obezbeđenja kvaliteta, uspostavljamo procedure koje obezbeđuju doslednost ovih nivoa u svakoj partiji hrane, dok odeljenje Kontrola kvaliteta uspostavlja metode merenja i odluke o adekvatnosti. „Kada govorimo o bezbednosti naših proizvoda, odeljenje Obezbeđenja kvaliteta odgovorno je za uspostavljanje strogih ograničenja nivoa bezbednosti i njihovu zaštitu u sklopu našeg istraživanja, operacija i proizvoda.  

Senia: „Na primer: kada kamion sa kukuruzom stigne u našu fabriku u Temi, moje kolege iz odeljenja Kontrola kvaliteta uzimaju uzorke i analiziraju ih u našoj laboratoriji. Podaci koje dobiju iz analize zatim se upoređuju sa prethodno podešenim standardima i specifikacijama. Ako kukuruz ne ispuni očekivane zahteve date hrane, što se tiče fizičkih parametara ili hranljivih vrednosti, trudimo se da ga koristimo za druge svrhe hrane koje ne zahtevaju iste parametre. Međutim, to sve zavisi od standarda koji su ugovoreni sa klijentima. Ti standardi uvek daju smernice.”  

 

Najvažniji kriterijumi kvaliteta rešenja za ishranu kompanije De Haus ispunjavaju potrebe životinja i akvakulture za hranljivim materijama i generisanjem predvidljivih rezultata. Zašto je predvidljivost toliko važna?

IJzerman: „Svaka farma je drugačija, po pitanju veličine, životinja i dostupnih tehnologija. Hrana koju farmeri daju životinjama mora da odgovara njihovoj konkretnoj situaciji i ciljevima upravljanja. Ako hrana nije doslednog kvaliteta, farmeri neće dobiti rezultate kvaliteta koji su im potrebni za postizanje ciljeva.” 

Senya: „Ovi rezultati se postižu u kombinaciji sa dobrim upravljanjem na farmi. Naš tim podrške na farmi posećuje farme svakog dana i proverava klijente i njihove rezultate. Ako farmer nailazi na probleme, naše kolege najpre pokušavaju da ih otklone preduzimanjem koraka za upravljanje farmom. Na primer, ako je kvalitet ljuske jajeta nizak, možda će biti dovoljno da se promene određene prakse, kao što su dostupnost vode i unos hrane koka nosilja. Međutim, ako problemi nisu rezultat upravljanja farmom, odeljenja Obezbeđenja kvaliteta i Kontrola kvaliteta mogu da koriste informacije tima za podršku na farmi i – u saradnji sa drugim odeljenjima (u zavisnosti od problema) – da prate moguće uzroke i da smisle rešenja i preventivne mere kojima bi se problemi otklonili.”

De_Heus_Animal_Nutrition_Sustainability_QA_QC_EPI2.jpg

Saznajte više o našem globalnom pristupu održivosti

Svaka država je drugačija i ima svoje izazove u kontekstu proizvodnje hrane za domaće životinje. Sa skoro 20 poslovnih jedinica širom sveta, kako obezbeđujete doslednost i bezbednost u kvalitetu hrane u svakoj poslovnoj jedinici?

IJzerman: „Moja uloga je da uskladim odeljenja Obezbeđenja kvaliteta i Kontrola kvaliteta u svim poslovnim jedinicama, da sakupim podatke i pregledam šta se dešava u svakoj poslovnoj jedinici i da obezbedim dostupnost ovih podataka na lokalnom nivou. Naš najvažniji alat za tu svrhu je ProQ, naša onlajn baza podataka. Sadrži podatke iz svih naših odeljenja Obezbeđenja kvaliteta – rezultati revizija dobavljača, statusi dati određenom izvoru sirovina, kao i sve moguće reklamacije (navešćemo par primera). Za lice koje je zaduženo za nabavku u Poljskoj može biti od velike koristi upoznatost sa iskustvima kolega u Holandiji koji su kupili određenu sirovinu od istog izvora. Prošle godine je sprečen potencijalni opoziv 10.000 metričkih tona hrane zahvaljujući deljenju informacija o nestabilnosti određenog vitamina, što je moglo da uzrokuje zdravstvene probleme kod životinja.”

„Kvalitet je ključni segment našeg brenda.”

Carl IJzerman

Menadžer Grupe QA & QC u De Heus-u Ede-u

Senya: „ProQ takođe sadrži sve procedure odeljenja Obezbeđenja kvaliteta i specifikacije u skladu sa standardima kompanije De Heus. To je bilo veoma korisno prilikom uspostavljanja mog odeljenja u Gani, da bi se obezbedilo da hrana na dosledan način ispunjava potrebe za hranljivim sastojcima i garantuje planirane rezultate. Kao što Karl kaže, sada kada smo se pokrenuli, mogu da uporedim dokumente kao što su procedure, liste za potvrdu i radna uputstva sličnih procesa sa dokumentima kolega bilo gde na svetu. Zauzvrat delimo podatke iz Gane i pomažemo da se poveća nivo kolektivnog znanja kompanije De Heus o kontroli kvaliteta.” 

IJzerman„U globalnom odeljenju kompanije De Heus trudimo se da maksimalno izbegavamo stroga uputstva. Poslovne jedinice moraju da definišu svoje ciljeve, u zavisnosti od toga šta žele da postignu na lokalnom nivou. Moj tim zatim stupa na scenu tako što pomaže da se pruži odgovor na pitanje kako da se postigne cilj. Međutim, kao što je Aiša spomenula, imamo određene minimalne standarde kompanije. Na primer, po pitanju maksimalnih tolerancija doziranja. 

„Postoji jedan izuzetak. Na primer, zbog homogenosti i prenosa ostataka medicinskih supstanci, veoma detaljno smo opisali zahteve. U neka nutritivna rešenja ubacujemo medicinske supstance za životinje kojima je potrebno lečenje. Širom sveta naše lokacije za proizvodnju hrane za životinje moraju da se pridržavaju istih procedura koje će sprečiti da se supstance u tragovima jave u hrani u kojoj ne treba da se nađu.” 

Šta su po vama neki od najvećih izazova koji vas očekuju u oblasti kvaliteta?

Senya: „Ove godine se suočavamo sa obimnijim padavinama tokom sušne sezone u Gani. To može da utiče na nivoe aflatoksina (toksična buđ) kod žitarica i hrane, koji se povećavaju usled nedostatka dejstva sunca koje olakšava sušenje žitarica i povećane količine vlage u skladištima. Za naša odeljenja Obezbeđenja kvaliteta i Kontrole kvaliteta to znači da možda dobijamo više sirovina sa nedoslednim kvalitetom. Sarađujemo sa timom zaduženim za nabavku i obaveštavamo farmere o dobrim praksama u skladištu koje će unaprediti konačan kvalitet skladištenih sirovina. Kada isporuče sirovine koje mi odbijemo, pomažemo im da razumeju standarde i zahteve proizvoda. Naučili su to da cene. Uprkos odsustvu direktnog kontakta sa dobavljačima ili klijentima, kao rukovodilac odeljenja Obezbeđenja kvaliteta, mogu da unapredim pristup kvalitetu na obe strane lanca nabavke i da pomognem da se podigne nivo kvaliteta.” 

IJzerman: „Klimatske promene će povećati prisustvo mikotoksina u sirovinama – očekujem da će se pojačati pažnja na to na globalnom nivou. Istovremeno postoji određena neusklađenost između povećane preciznosti laboratorijskih analiza i nivoa detaljnosti u zakonodavstvu širom sveta. Više ne idu jedno sa drugim u korak. Sada se zakoni zasnivaju na principu „ako ne može da se izmeri, prihvatljivo je”, dok laboratorije mogu da obavljaju sve preciznija merenja. Ako zakon ostane isti, to će dovesti do neizvodljive situacije. To je pitanje za globalni lanac ishrane kojem je potrebna politička pažnja u bliskoj budućnosti. Zajedno sa nekim od kolega, aktivni sam član Evropske asocijacije proizvođača hrane za životinje (FEFAC) i trudim se da potegnem ova pitanja u dijalozima širom industrije.”