Premiksi

MicroMix Beef 2,5%

Vitaminsko mineralna predsmeša za ishranu junadi

Optimalno izbalansiran nivo vitamina i minerala koji će zadovoljiti potrebe i najzahtevnije proizvodnje. Namenjen za spravljanje gotovih smeša za tovnu junad.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Poboljšana formula i koncentracija
  • Praktično pakovanje namenjeno za 200kg gotove smeše
  • Olakšano umešavanje sa žitaricama za pravljenje idealno izbalansiranih gotovih smeša
  • Formulisan na bazi laboratorijskih ispitivanja kabaste hrane našeg regiona

Predlozi za dobijanje smeša za ishranu junadi premiksima

 

* stočnu kredu ne dodavati u potpunu smešu ukoliko kabasti deo obroka sadrži lucerkino seno (min. 3kg/grlu/dan)
NAPOMENA: Pšenica ili ječam mogu da se dodaju u smeše maksimalno do 20%, umesto kukuruza


Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.