Telad

Select Calf&Beef Grower gr

Potpuna smeša za ishranu teladi u porastu i tovu, od 100 do 250 kg

Ova smeša se koristi za ishranu junadi u porastu i tovu telesne mase od 100 do 250 kg. Smeša se daje po volji ili obročno 1-4 kg dnevno po teletu, zavisno od telesne mase, uz kabasti deo obroka. Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.