Ovce

Select Lamb Grower gr

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu preko 15 kg telesne mase

Potpuna smeša za ishranu jagnjadi preko 15 kg telesne mase sa većim procentom svarljive celuloze. Daje se po volji, uz minimalan dodatak kabaste hrane, kvitetnog sena ili lucerke.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Visok udeo svarljive celuloze povoljno utiče na probavu
  • Savršeno odgovara za ishranu Romanovske ovce, a daje odlične rezultate i kod drugih rasa

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.