Mlečne krave

Select Milk gr

Potpuna smeša za krave muzare preko 25 litara mleka na dan SADA SA 20% PROTEINA

Smeša nastala pažljivim odabirom specifičnih sirovina koje pospešuju razvoj buražnih bakterija i pozitivno utiču na proizvodnju mleka, kao i na zdravstveni status životinja. Upotrebom prema preporuci, mogu se ostvariti veoma dobri rezultati.

Pozovite svog prodajnog savetnika
  • Upotpunjuje kabastu hranu tako da stvara uslove za dobijanje više mleka
  • Bolji kvalitet mleka
  • Manje zdravstvenih problema

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.