Mlečne krave

Top Prelacto Complette gr

Potpuna smeša za krave muzare u periodu zasušenja

Jedinstvena hrana za ishranu zasušenih krava najmanje 6 nedelja perioda zasušenja.

Više o Prelacto planu zasušenja
  • Omogućava lako teljenje
  • Bolji kolostrum
  • Zdrav početak nove laktacije

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.