Telad

Top Kaliber Complette gr

Potpuna smeša za telad mlečnih rasa u odgoju, od 0-4 meseca

Proizvod je namenjen za telad mlečnih rasa u uzgoju, od prvih dana života do 6 meseci starosti.
Smeša se daje obročno, od 2-4 kg po teletu, uz obavezan dodatak kabastih hraniva.

Pozovite prodajnog savetnika Više o Kaliber-u
  • Optimalan izvor proteina za stimulaciju porasta
  • Sadrži visoko svarljivi skrob za stimulaciju funkcije buraga
  • Priprema burag za varenje kabaste hrane

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.