Prasad

PRO-Stimulus

Potpuna smeša za prihranu prasadi na sisi

PRO-Stimulus, je hrana razvijena za upotrebu u prasilištu. Najbolji rezultati će se postići ako se daje u tečnom obliku. Moguće ju je koristiti i kao suvu hranu. Može se koristiti od 5. dana života. Ako se daje u suvom obliku može se davati do 3. dana po zalučenju.

Obavezno promeniti sa tečne na suvu ishranu najmanje 1 nedelju pre zalučenja.

Kontaktirajte prodajnog savetnika Više o konceptu ishrane prasadi
  • Dodatak krmačinom mleku
  • Učenje prasadi da jedu
  • Navikavanje prasadi da vare hranu
  • Stimuliše ekstra rast
  • Učenje prasadi da piju vodu sa niple
  • Poboljšavanje unosa hrane sa niple

Više o PRO-STIMULUSU

PRO-STIMULUS je jedinstvena smeša za prihranu prasadi na sisi, koja može da se koristi u suvom i u tečnom stanju.

U redovnoj tehnologiji
 De Heus koncepta ishrane poželjno je prvih par dana PRO-STIMULUS davati u tečnom obliku, a zatim preći na suvi oblik, ako tehnologija dozvoljava, odnosno ako postoje odgovarajuće hranilice za tečno i suvo davanje a ako ne, onda davati samo u suvom obliku. PRO-STIMULUS služi da bi se prase naviklo na konzumiranje suve hrane i da bi se organi za varenje pripremili za hranu u suvom obliku što je jako bitno jer problemi uglavnom nastaju kada prasad naglo prelaze sa mleka na suvu hranu. Unos PRO-STIMULUSA pospešuje kasniju konzumaciju i utiče na završnu kilažu prasadi na zalučenju.

Van redovne tehnologije, PRO-STIMULUS se preporučuje u sledecim situacijama: kada krmača dobije MMA sindrom, odnosno upalu vimena, zatim  u slučaju agalakcije tj. totalnog gubitka mleka, kada ima više prasadi od broja sisa ili u slučaju uginuća krmače.

Sve navedene situacije znače da prasad ostaju bez dovoljno mleka i treba ih dovesti do zalučenja. U svim navedenim slučajevima leglo je osuđeno na propast i tada farmer gubi deo ili čak celo leglo. Sve su to okolnosti u kojima PRO-STIMULUS ima primenu, ali se mora davati tečan i tada je količina potrošnje malo veća.

Kako koristiti PRO-STIMULUS

Ako se koristi u suvom obliku, PRO-STIMULUS se daje po volji, u više manjih obroka, zavisno od uzrasta.

Ako se daje u tečnom obliku, 1 kg PRO-STIMULUSA meša se sa 2 litre čiste mlake vode (15-25 stepeni Celzijusa). Zamešava se u čistoj posudi, neposredno pre hranjenja, ostavlja se da odstoji 10 minuta, ponovo promeša a zatim hraniti prasad po volji, u više manjih obroka zavisno od uzrasta (minimalno 3 puta na dan). Jednom zamešana smeša sa vodom može se koristiti najduže u naredna 24 sata. 

Obavezno, u svim fazama odgoja, prasadima obezbediti po volji čiste i sveže vode za piće!


De Heus koncept ishrane svinja

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, nutritivne potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili De Heus koncept ishrane. Ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što im je potrebno za svaku fazu.

Ovo je savršena linija smeša za velike, srednje i male farme pošto je prilagođena genetskom potencijalu modernih svinja. Ove smeše pored svih neophodnih amino kiselina, mikro komponenata (vitamina, mikroelemenata), minerala, sadrži i enzime za bolje varenje sirovina. 

PORCOMELmlečna zamenica  je razvijena za prasad kao dopuna mleku, kada krmača iz bilo kog razloga nema dovoljno mleka, i to najranije od 2-og dana života praseta. Može davati do 21 dana uz PRO - STIMULUS i PRO - PS. Uz suvu hranu će omogućiti veću konzumaciju predstartera i veću težinu prasadi na zalučenju.

 

PRO - STIMULUS - Ova hrana je razvijena za upotrebu u prasilištu. Najbolji rezultati će se postići ako se daje u tečnom obliku, a moguće ju je koristiti i u suvom obliku. Koristi se od 5 do 20-og dana života. U suvom obliku, slabijoj prasadi se može davati kao dodatak uz PRO - PS posle zalučenja do 3 dana, i to maksimalno do 35 grama po prasetu na dan.   

           Obavezno promeniti sa tečne na suvu ishranu najmanje 1 nedelju pre zalučenja.

 

PRO–PS - se može davati od 7 dana života do 3 dana po zalučenju. Najbolji rezultati će se postići ako prasad prvo jedu PRO - STIMULUS do 15 dana, a potom davati smešu PRO - STIMULUS i PRO-PS do 20 dana. Od 20-og dana života davati samo PRO-PS.


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva