Tovne svinje

ProtiCon Pig 20% ml

Proteinsko vitaminska mineralna predsmeša za svinje

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za tov svinja od 25 - 120 kg.

Saznajte od našeg prodajnog savetnika
  • Najnovija generacija dopunskih smeša koja omogućava visoke performanse tova, dobar dnevni prirast i nisku konverziju
  • Sadrži sve neophodne vitamine, minerale i aminokiseline, što doprinosi očuvanju dobrog zdravstvenog stanja životinja tokom celog perioda tova
  • Adekvatne kombinacije sa žitaricama omogućavaju da učešće koncentrata bude manje u drugoj i trećoj fazi tova (18%, 14% ili 15% u odnosu na 20% u prvoj fazi – vidi tabelu mešanja), što čini tov svinja ekonomičnim.

Predlozi receptura

Predlozi za mešanje ProtiCon Pig 20% za dobijanje kompletne hrane za tov životinja u različitim fazama tova:

 


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda