Prasad

ProtiCon Piglet Starter 20% ml

Proteinsko vitaminska mineralna predsmeša za prasad

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za prasad od 3. dana po zalučenju do 3. nedelje.

  • Omogućuje optimalno zdravlje digestivnog trakta

  • Odličan prirast u zalučenju

Više o koncentrovanoj predsmeši

Saznajte od našeg prodajnog savetnika

Predlog receptura


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda