Krmače

ProtiCon Sow 20% ml

Proteinska vitaminska mineralna predsmeša za priplodne svinje svinje

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za priplodne svinje.

Saznajte od našeg prodajnog savetnika
  • Optimalno zdrvlje digestivnog trakta
  • Odlične proizvodne osobine priplodnih svinja

Predlozi receptura


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda