Krmače

Top Sow Gestation gr

Potpuna smeša za ishranu priplodnih svinja - krmača u periodu suprasnosti

Ova smeša se koristi za ishranu farmskih suprasnih krmača. Smeša se daje obročno 2-4 kg na dan, zavisno od kondicije uz obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Sadrži sve potrebne vitamine i minerale za pravilan razvoj plodova
  • Održava dobro zdravstveno stanje krmača

De Heus program ishrane - suprasnost

HSK, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - KRMAČA U PERIODU SUPRASNOSTI. Krmače hraniti prema priloženoj tabeli


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva