Krmače

Top Sow Lactation gr

Potpuna smeša za ishranu priplodnih svinja - krmača u periodu dojenja

Oprašenim krmačama postepeno povećavati hranu za 0,5 kg na dan sve dok se ne postigne ukupna količina od oko 1,5-2 kg za krmaču i po 0,5 kg za svako prase! Obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

Smeša sadrži vitamine i minerale u proporcijama posebno prilagođenim za period laktacije i dobar početak laktacije.

Više informacija
  • Balans energije i proteina doprinosi održavanju visoke mlečnosti, postizanju odličnog zdravlja životinja
  • Pravilan balans kalcijuma, fosfora i magnezijuma
  • Nadoknađuje vitamine i minerale izgubljene u periodu suprasnosti

De Heus program ishrane - PRAŠENJE

Oprašenim krmačama postepeno povećavati hranu za 0,5 kg na dan sve dok se oko 10-tog dana od prašenja ne postigne ukupna količina od oko 1,5-2 kg za krmaču i po 0,5 kg za svako prase.


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva