Krmače

Select Sow ml

Potpuna smeša za ishranu krmača u periodu suprasnosti i laktacije

Smeša sadrži vitamine i minerale u proporcijama posebno prilagođenim za period suprasnosti i laktacije.

Potražite savetnika prodaje
  • Dobra mlečnost uz očuvanje zdravlja životinja

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva