Tovne svinje

Top Pig Finisher gr

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu, preko 80 kg

Izbalansiran odnos energije, proteina, minerala i vitamina, za siguran i zdrav rast svinja od 80 do 120 kg.
Okvirni utrošak ove smeše je od 100-120 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika
  • Dobar ukus stimuliše apetit
  • Sadrži amino kiseline u kocentraciji koje odgovaraju farmskom držanju svinja
  • Prema utrošku u trofaznom sistemu ishrane svinja u tovu, donosi dobar ekonomski rezultat

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva