Tovne svinje

Top Pig Finisher gr

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu, preko 80 kg

Izbalansiran odnos energije, proteina, minerala i vitamina, za siguran i zdrav rast svinja od 80 do 120 kg.
Okvirni utrošak ove smeše je od 100-120 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

  • Dobar ukus stimuliše apetit

  • Sadrži amino kiseline u kocentraciji koje odgovaraju farmskom držanju svinja

  • Prema utrošku u trofaznom sistemu ishrane svinja u tovu, donosi dobar ekonomski rezultat

Farmski uzgoj

na ekonomičan način

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva