Tovne svinje

Top Pig Starter gr

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu, od 25 do 50 kg

Izbalansiran odnos energije, proteina, minerala i vitamina, za siguran i zdrav rast svinja od 25 do 50 kg.
Okvirni utrošak ove smeše je oko 50 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata.

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika
  • Dobar ukus stimuliše apetit životinja
  • Sadrži amino kiseline u kocentraciji koje odgovaraju farmskom držanju svinja
  • Niži utrošak garantuje dobar finansijski rezultat u trofaznom sistemu ishrane svinja u tovu

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.


Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva