Koke nosilje

TOP Pullet STARTER cr

Potpuna smeša za odgoj koka nosilja, od 0 - 4. nedelje

Ova smeša se koristi za ishranu piladi koka nosilja lake linije u odgoju, u periodu od 0 - 4. nedelje starosti. Potrebna količina ove smeše je oko 0,6 kg po piletu.

Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

Pozovite naše savetnike Više o našem konceptu ishrane koka nosilja

Potpuna paleta proizvoda za svaki stadijum

Period odgoja: Sve počinje u periodu odgoja. Mi prepoznajemo važnost dobrog starta tokom prvih 18 nedelja, zato što je on osnova za vrhunske performanse kasnije u periodu nosivosti.

Tranzicioni period između odgoja i nosivosti:  Period tranzicije između odgoja i nosivosti je kritičan za zdravlje i unos hrane. Koka završava razvoj sa 28 nedelja starosti. Konzumacija treba da se prilagodi visokoj proizvodnji za nekoliko nedelja a pored toga i struktura hrane se menja. Postepena promena hrane je važna, da bi obezbedila dobar kvalitet mladih koka. Za Vas, kao farmera, ovo daje kapital za period koji sledi.

Period nosivosti: Tokom perioda nosivosti, nutritivne potrebe 30 nedelja stare koke se razlikuju od one koja ima 60 nedelja. Početna tačka za određivanje nutritivnih potreba koka nosilja je nivo proizvodnje. U špicu proizvodnje, potrebe koka se razlikuju od onih na kraju, kada je težina jaja veća a ljuska slabija.

  • Zdravija creva
  • Bolja konzumacija
  • Bolja iskoristivost hrane
  • Veća nosivost

Asortiman hrane za koke nosilje


Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.