Higijenski protokol za posetioce

 • Prevozno sredstvo parkirati van farme, na javnom putu.
 • Navući prvi par plastičnih navlaka za cipele pre izlaska iz automobila.
 • Pre ulaska na farmu, neophodno je tuširanje i oblačenje farmerske odeće.
 • Ako to nije moguće, pranje + dezinfekcija ruku, oblačenje kombinezona za jednokratnu upotrebu i drugi par plastičnih navlaka preko čarapa pre nego što se obuje obuća za farmu (prvi par ostavite preko cipela koje ostaju iza).
 • Posetiocima nije dozvoljeno da ponesu svoju hranu sa sobom.
 • Predmeti, npr. naočare, telefon, itd., ne treba unositi na farmu.
 • Po mogućstvu staviti masku za usta + nos i rukavice za jednokratnu upotrebu
 • Nakon posete:
  - Pre napuštanja farme neophodno je tuširanja, presvlačenja itd. ...,.
  - Kombinezon za jednokratnu upotrebu, 2. par plastičnih nazuvica i drugi materijali ostavljaju su u plastičnoj kesi na farmi.
  - Pranje ruku sapunom pre napuštanja farme
  - Nakon izlaska iz dvorišta farme, skida se i prvi par plastičnih navlaka sa cipela i takođe ostavlja na farmi
  - Ruke se dezinfikuju alkoholom.