Higijenski protokol za kamione

  • Zabranjeno je unositi hranu na farmu.
  • Pre nego što kamion uđe u dvorište, točkovi i lukovi točkova se čiste i dezinfikuju.
  • Pre napuštanja kamiona, vozač navlači plastične nazuvice na obuću i oblači kombinezon za jednokratnu upotrebu.
  • Dezinfikuje ruke alkoholom.
  • Pre nego što uđe u kamion kad krene nazad, navlaku za obuću i kombinezon za jednokratnu upotrebu, vozač ostavlja na farmi u zatvorenoj plastičnoj kesi.