Higijenski protokol na farmi svinja

 • Obezbedite čvrstu ogradu oko farme ili svinjca.
 • Zatvorite farmu za posetioce.
 • Napravite jasno razdvajanje između stambenih i farmskih prostorija.
 • Uverite se da su prostorije na farmi čiste; svakodnevno čistite i dezinfikujte staze do objekata sa životinjama.
 • Zatvori pristupni put.
 • Postavite posude za dezinfekciju sa dezinfekcionim sredstvom (npr. natrijum hipohlorit, limunska kiselina) ispred ulazne kapije, ispred ulaza u farmu/svinjac/obor.
 • Ne dozvolite kućnim ljubimcima da ulaze u svinjac.
 • Sprovedite efikasnu kontrolu štetočina.
 • Nosite radnu odeću na farmi (presvucite svoju odeću pre ulaska).
 • Očistite i dezinfikujte čizme za ulazak na farmu.
 • Držite radnu odeću na farmi.