Higijenski protokol u regionu visokog rizika

  • Nemojte nepotrebno posećivati druge farme svinja
  • Uverite se da posetioci ne unose hranu unutra i da nisu bili u kontaktu sa divljim svinjama
  • Sprečiti kontakt svinja sa divljim svinjama
  • Sprečite svinje da jedu ostatke hrane
  • Budite oprezni na simptome bolesti
  • Održavajte efikasne mere higijene i biološke bezbednosti
  • Koristite efikasna dezinfekciona sredstva
  • Natrijum hipohlorit i limunska kiselina (1%) uništavaju virus AKS na neporoznim materijalima; 2% limunske kiseline ili veće koncentracije ili natrijum hipohlorit (npr. 2000 ppm) mogu dezinfikovati virus na poroznim materijalima (npr. drvo)