Fosfor: zašto je dobar balans u ishrani vaših krava presudan

17 mart 2021
-
5 minutes

Pobrinite se da vaše mlečne krave dobiju dobro balansiran obrok, jer vam to može pomoći da poboljšate dugoročno zdravlje vaših grla, kao i finansijske performanse vaše farme.

Poznato je da blagovremena strategija dijetetske katjon-anjonske razlike (DCAD) smanjuje pojavu hipokalcemije kod mlečnih krava. Ali, za maksimalan uspeh, važno je da vaša grla dobiju optimalnu ravnotežu minerala u svom obroku.

Ključne hranljive materije

DCAD se izračunava pomoću nivoa hranljivih sastojaka kalijuma, natrijuma, sumpora i hlora. Ali postoje i drugi elementi na koje vredi obratiti pažnju. U svakom slučaju, pravilno je utvrditi njihovu količinu. Da bi DCAD strategija bila efikasna, farmeri takođe moraju nadgledati uobičajene minerale u ishrani, uključujući fosfor i magnezijum. Važnost održavanja pravilne ravnoteže može se videti na donjoj slici. Magnezijum pozitivno utiče na hormonsku regulaciju nivoa kalcijuma u ​​krvi krava, ali na njega negativno utiču visoki nivoi kalijuma.

 

Fosfor: zašto je manje više

Smatra se da još jedan ključni mikromineral, fosfor, pomaže u preradi kalcijuma. Međutim, to je dobro u određenim okvirima. Na primer, veći unos fosfora može ograničiti apsorpciju kalcijuma u ​​kravi, povećavajući rizik od hipokalcemije. To je zato što previše fosfora može smanjiti stvaranje i povećati razgradnju dihidroksivitamina D - što je neophodno za apsorpciju kalcijuma u ​​crevima.

Pošto krave ne zahtevaju puno fosfora tokom perioda zasušenja, možete smanjiti unos na 2-3 grama po kg suve materije (DM). Stvaranje obroka sa malo fosfora za zasušene krave uključuje dodatne troškove, ali uz jasne dugoročne zdravstvene i ekonomske koristi, videćete da je ovo novac koji je dobro uložen. Zaista, studije pokazuju da smanjenje fosfora za 1 gram po kg DM tokom perioda pred teljenje može dovesti do 21% manje slučajeva subkliničke hipokalcemije (SCHC).

Ubiranje ekonomske koristi

Postizanje pravilne ravnoteže obroka može igrati ključnu ulogu u poboljšanju dugoročnog zdravlja vaših grla, kao i boljeg učinka vaše farme. De Heus je ažurirao koncept Prelacto kako bi vam pomogao da napravite sledeći korak. Naš plan može da pomogne farmama da smanje pojavu bolesti i s tim povezane troškove lečenja.

Saznajte više o Prelacto-u ili kontaktirajte De Heus savetnika za više informacija

Pozovite specijalistu